BRONZ MAMÜL D.D SİVAS LOKOMOTİF VE VAGON ATELYESİNİN AÇILIŞI 22 1. TEŞRİN 1939 YURDU ARMAĞAN HATIRASI