• Cancel
    Filter
Filter

Mühür Müzayedesi "Aişe Sıdıka"

 Müzayedemize Hoş Geldiniz. Keyifli Eser İncelemeleri Dileriz. Müzayedemiz 16.09.2021 Tarihinde Başlamış olup 26.09.2021 Pazar'a kadar Pey Alımına devam etmektedir. 26.09.2021 16.00 da ise Canlı Müzayedemiz başlayacaktır. Pey vermek için üye olmanız ve tc, adres bilgilerinizi eksiksiz doldurmanız gerekmektedir, aksi taktirde sistem pey vermenize izin vermemektedir. Saygılarımızla... Eker Gallery İnstagram: @ekergallery

Lot: 1 » 25-00144

Mühür

R: 30 mm - H: -

İslami Teoloji ve Mühürbilim (Sigilografi) tarihi. Üzerinde, ''İnnallâhe cemîlün yuhibbü'l-cemâl'' (Hadîs-i Şerif, 'Allah güzeldir; güzel olanı, güzel yapılanı sever.') yazılı, elips formlu montürsüz necef mühür.

Details
Lot: 2 » 25-00146

Mühür

R: 20 mm - H: 40mm

Mühürbilim (Sigilografi) tarihi. Elips formlu dönerli üç yüzlü necef mühür. Bir yüzünde Osmanlıca, ''Asarton Goçut''; diğer yüzünde ''Hazret-i Sultan Mehmed Reşad'' yazılıdır. Not: Osmanlı İmparatorluğu'nun 35. padişahı ve 114. İslam halifesi olan Sultan Reşad, 9 yıl hüküm sürmüştür.

Details
Lot: 3 » 25-00197

Mühür

R: 28 mm - H: 70 mm

Mühürbilim (Sigilografi) tarihi. Üzerinde Osmanlıca, '' Muhammed Nafî' '' yazılı, ''Osman'' hakkâk ketebeli, daire formlu bronz Osmanlı şahıs mührü.

Details
Lot: 4 » 25-00237

Mühür

R: 35 mm - H: 24 mm

Avrupa Hanedanları ve Mühürbilim (Sigilografi) tarihi. Üzerinde Avrupa hanedan arması bulunan ve Latince açıklamalı ve kaplı obje. 13. Yüzyıl'a tarihlenen daire formlu, kemer saplı mühür nadir koleksiyonluk eserdir.

Details
Lot: 5 » 25-00293

Mühür

R: 25 mm - H: 25 mm

Milli Savunma Bakanlığı ve Mühürbilim (Sigilografi) tarihi. Üzerinde; ''Harbiye Nezâreti Bütçe Kontrol Tedkîk Müdürü Mahir Said''e mahsus olduğu bildirilen daire formlu gümüş mühür. Tarih 1331 h. - (1912/1913)

Details
Lot: 6 » 25-00287

Mühür

R: 10 mm - H: 20 mm

Mühürbilim (Sigilografi) tarihi. Üzerinde osmanlıca; ''Ayşe Sıkıda'' yazılı, daire formlu Osmanlı şahıs mührü. Sapıyla bütünleşik necef mühür nadir koleksiyonluk bir eserdir. Tarih 1333 h. - (1914/1915)

Details
Lot: 7 » 25-00304

Mühür

R: 30 mm - H: 40 mm

İstanbul, Kabataş ve Mühürbilim (Sigilografi) tarihi. Üzerinde; ''Kabataş Avniefendi Mahallesi Onikinci Daire Dâhilinde İâne-i Tehciriye Komisyonu'' yazılı, daire formlu dört parça bronz mühür. Dört ağzı yan yana gelmeden kullanılmamaktadır. Sap kısmında 1234 h. tarih (1818/1819) belirtilmiştir.

Details
Lot: 8 » 25-00300

Mühür

R: 15 mm - H: 35 mm

Mühürbilim (Sigilografi) tarihi. Dönerli üç yüzlü ve zümrüt yeşili akik taşı üzerinde sırasıyla; ''Reşad, 1264 (1847/48)'', ''Es-Seyyid Edhem Reşad, 1264 (1847/48)'' ve ''Bedûh, 1243 (1827/28)'' yazılı, zincir saplı mühür.

Details
Lot: 9 » 25-00310

Mühür

R: 10 mm - H: 40 mm

Mühürbilim (Sigilografi) tarihi. Üzerinde; ''Mustafa Sabri ibn Mehmed'' yazılı, hakkâk ''Yümni'' ketebeli bronz mühür. Tarih 1338 h. - (1919/1920)

Details
Lot: 10 » 25-00308

Mühür

R: 15 mm - H: 25 mm

Mühürbilim (Sigilografi) tarihi. Üzerinde; ''Şuhûd Ali'' yazılı, pahlı dikdörtgen formlu sapıyla bütünleşik abanoz şahıs mührü.

Details
Lot: 11 » 25-00034

Mühür

R: 16 mm - H: 25 mm

Mühürbilim (Sigilografi) tarihi.18 ayar Altından mamül, 3 fasetalı elmaslarla süslenmiş, üzerinde Osmanlıca ''Ahmed Fazıl'' yazılı, sap kısmı yarım yuvarlak istiridye motifine oturan çok zarif değerli elmas taşlarla dekore edilmiş, harika formlu nadir koleksiyonluk mühür. Tarih 1321 h. - (1903/1904)

Details
Lot: 12 » 25-00152

Mühür

R: 25 mm - H: 22 mm

İslami Teoloji ve Mühürbilim (Sigilografi) tarihi. Üzerinde, Arapça, ''Hüccetü'l-Bâliğa Hazreti Musa bin Cafer'' yazılı, daire formlu mühür. Not: Hindistanlı fıkıh alimi Şah Veliyyullah Dihlevi'nin 'Hüccetullahi'l-Bâliğa' (İsabetli Delil) adlı iki ciltlik tasavvufi konulu eserinde; İslamiyet'in fert ve toplum hayatındaki yeri ve önemi, dinî emir, yasak ve tavsiyelerin sebep, hikmet ve gerekçelerini hacimli bir şekilde konu edinmiştir.

Details
Lot: 13 » 25-00186

Mühür

R: 93 mm - H: 38 mm

İslami Teoloji ve Mühürbilim (Sigilografi) tarihi. İç içe geçen halkalar üzerinde, ''Bismillâhirrahmânirrahîm'' ve ''in-yek'âdüllezîne keferû le-yüzlikûneke bi-ebsâeihim lemmâ semi'u'z-zikre ve yekûlüne innehu le-mecnûn ve mâ hüve illâ zikrün li'l-âlemîn'' (Nazar Duası, Kalem Suresi, 51. ayet) ve Ashâb-ı Kehf'in isimleri yazılıdır. Orta kısmında Davud amblemi bulunan mühür bronzdandır.

Details
Lot: 14 » 25-00199

Kemer Tokası

R: 68 mm - H: -

Üzerinde Osmanlıca, ''Rüsûmât Muhasebe Memuru'' yazılı, köşeleri pahlı dikdörtgen pirinç kemer tokası. Not: Osmanlı döneminde bir memurluk kolu olan Rüsûmât Memurluğu'nun bugünkü karşılığı Vergi Memurluğu'dur.

Details
Lot: 15 » 25-00192

Tılsım

R: 55 mm - H: -

Mühürbilim (Sigilografi) tarihi. Osmanlı sedeften mamül Tekke işi Tılsım mühür. Kolye olarak dizayn edilmiş; tekkelerde dervişlerin boynunda taşıdıkları rika hatti ile yazılmış koleksiyonluk bir eserdir. 19. yy başlarına tarihlenir.

Details
Lot: 16 » 25-00207

Tılsım

R: 35 mm - H: -

İslami Teoloji ve Mühürbilim (Sigilografi) tarihi. Orta bölümde Davut yıldızı bulunan kenarları noktalı bordürlü, üzerinde ''Yâ râbbenâ, bismillâhillezi lâ-yedurrü ma'a ismihi şeyün fi'l-ardi ve lâ fi's-semâ'i ve hüve's-semî'ul-alîm (Hadis-i Şerif) yazılı, daire formlu bronz tılsım mühür.

Details
Lot: 17 » 25-00240

Madalyon

R: 40 mm - H: 25 mm

Mühürbilim (Sigilografi) tarihi. Çanakkale'nin düşmandan tathiri yâdigârı, üst kısmı basık sivri kemerle tamamlanan arkası klipsli pirinç madalyon. Tarih 21 Teşrînievvel 1330 h. - (Ekim 1911)

Details
Lot: 18 » 25-00289

Mühür

R: 50 mm - H: 50 mm

İran ve Mühürbilim (Sigilografi) tarihi. Köşeleri pahlı kare formlu, üzerinde; ''Sefâret-i Kübr'a-yı Şâhinşâhı İran Netsered Betade'' yazılı pirinç levha klişe. Ön yüzünde bir eliyle kılıç tutan aslan, güneş ve hükümdarlık tacıyla hanedanın armasını simgeler.

Details
Lot: 19 » 25-00184

Mühür

R: 106 mm - H: 26 mm

İslami Teoloji ve Mühürbilim (Sigilografi) tarihi. Daire formlu bronz mührün üzerinde, ''Şeyh Muhammed bin Abdullah. Lâ-ilâhe illallâhü'l-melikü'l-hakku'l-mübîn. Muhammedün Resûlullâhi sâdiku'l-va'dü'l-emîn. Lâ-ilâhe illallâh Muhammedün Resûlullâh. Lâ-havle ve lâ-kuvvete illâ billâhi'l-aliyyi'l-azîm. Yâ Allâh yâ Muhammed yâ Cebrâil yâ Mikâil yâ İsrâfil yâ Azrail.'' Karınca Duası (Bereket-Rızık Duası) yazılıdır.

Details
Lot: 20 » 25-00246

Tılsım

R: 70 mm - H: 65 mm

İslami Teoloji ve Mühürbilim (Sigilografi) tarihi. Daire formun üzerinde; ''Mâ-şâallâh'' ve devamında ''Yâ-men latîfü lem yezel ültüf binâ fîma nezel ente'l-kaviyyü neccinâ an-kahrike yevme'l-halel'' ve Ashab-ı Kehf'in isimleri; ''Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernûş, Debernûş, Şâzenûş, Kefeştetayyuş Kıtmîr'' yazılı, bronz tılsım mühür.

Details
Lot: 21 » 25-00260

Tılsım

R: 50 mm - H: -

İslami Teoloji ve Mühürbilim (Sigilografi) tarihi. Orta kısımda üzerinde; ''Yâ-Allah yâ-Muhammed'' yazısı ile birlikte birtakım sembolik rakam ve harfler yazılıdır. Dış dairede Ayete'l-kürsî (Bakara Suresi 255. Ayet) yazılı bronz tılsım mühür.

Details
Lot: 23 » 25-00195

Mühür

R: 126 mm - H: -

Mühürbilim (Sigilografi) tarihi. Osmanlı bronzdan mamül Tekke işi aslan formunda mühür. Üzerinde Osmanlıca; ''Yâ Hazreti Ali bin Ebi Talib Radi Allahu And'' yazılıdır. Tekkede kağıt tılsımların üzerine basılan ve müridanın evlerine konan ebat ve işçilik kalitesi olarak dikkat çeken harika aslan formu kompozisyonuyla çok nadir koleksiyonluk değer taşıyan önemli bir eserdir.

Details
Lot: 24 » 25-00188

Mühür

R: 45 mm - H: -

Milli Savunma Bakanlığı ve Mühürbilim (Sigilografi) tarihi. Yüzbaşı Muhammed Cemil şahsına mahsus; üzerinde vazifesini bildiren, ''Müdafaa-i Milliye Vekâleti Muâmelât-ı Zâtiye Riyâset Kalemi Müdürü'' yazılı, dikdörtgen formlu Osmanlı pirinç levha klişe.

Details
Lot: 25 » 25-00027

Osmanlı Altın Armudiye ve Sırma Kesesi

R: 52 mm - H: -

İslami Teoloji ve Mühürbilim (Sigilografi) tarihi. Üzerinde orta kısımda, Osmanlıca, dört büyük meleğin isimleri; ''Cebrail, İsrafil, Mikail, Azrail''; kenarlarda Ashâb-ı Kehf'in isimleri; ''Yemliha, Mekselina, Meslina, Mernuş, Debernuş, Sezanuş, Kafeştatayyuş Kıtmir yazılı madalyon formlu tılsım mühür. Not: Kur'an'da Ahhâb-ı Kehf'in (Mağara Yârânı'nın) kıssası Kehf Sûresi'nde anlatılmakta; onların isimleri ve ne zaman yaşadıkları hakkındaki rivayetler ise tefsirlerde geçmektedir. Arka yüzünde ''Bismillâhirrahmânirrahîm'' ile başlayan Ayet-el Kürsi yazılıdır (Bakara Suresi, 255). Madalyon formlu altın armudiye ve sırma kesesi.

Details
Lot: 26 » 25-00258

Madalyon

R: 40 mm - H: 30 mm

Mühürbilim (Sigilografi) tarihi. Onbeşinci Kolordu-yı Hümâyunu Galiçya Hâtıra-i Harbi. Elinde Türk bayrağı tutan asker figürünün alt kısmında müttefik devletlerin bayrakları sembolize edilmiştir. I. Dünya Savaşı sırasında (1914-1918) Osmanlı ordusunun 15. Kolordusu, müttefik güçler (Almanya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu) ile birlikte Rus İmparatorluğu'na karşı Galiçya (Doğu Avrupa) cephesinde çarpışmıştır (1916-1917). Galiçya, 1945 yılında yapılan sınır değişikliği sonucu Polonya ve Ukrayna Cumhuriyetleri sınırları içinde kalan tarihi bir bölgedir.

Details
Lot: 27 » 25-00273

Mühür

R: 15 mm - H: 20 mm

Osmanlı, Amasya ve Mühürbilim (Sigilografi) tarihi. Üzerinde Osmanlıca; ''Anadolu Kadınları Mudafaa-i Hukûk-ı Vatan Cemiyeti Amasya'' yazılı, elips formlu bronz mühür. Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti, Milli Mücadele döneminde Sivas`ta, vali Reşit Paşa`nın eşi Melek Reşit Hanım ve arkadaşları tarafından kurulmuş müdafaa cemiyetidir. Anadolu`da Burdur, Amasya, Erzincan, Kayseri, Kastamonu, Bolu, Niğde gibi merkezlerde şubeler açan cemiyet, düşman işgallerini büyük bir duyarlılık ve dikkatle izleyerek İtilaf Devletlerine ve İstanbul Hükümetine karşı protestolar yayımlamış, milli orduya para ve mal yardımı kampanyaları açmış, milli mücadeleye moral desteği sağlamıştır.

Details
Lot: 28 » 25-00285

Madalyon

R: 25 mm - H: 40 mm

Mühürbilim (Sigilografi) tarihi. Çanakkale'nin düşmandan tathiri yâdigârı, üst kısmı basık sivri kemerle tamamlanan arkası çengelli pirinç madalyon. Üzerinde ayyıldız motifi ile iki Türk askerinin figürleri betimlenmiştir. Tarih 21 Teşrînievvel 1330 h. - (Ekim 1911)

Details
Lot: 29 » 25-00083

Mühür

R: 33 mm - H: -

Mühürbilim (Sigilografi) tarihi. Bronzdan mamül üzerinde ''M.C.C.'' inisiyalleri yazılı, stilize bitki ve kuş desenli bordürlü daire formlu kraliyet mührü. Tarih 1838.

Details
Lot: 30 » 25-00076

Mühür

R: 35 mm - H: 30 mm

İran ve Mühürbilim (Sigilografi) tarihi. Dikdörtgen formlu bronz mührün ön yüzünde Arapça, ''Türbet-i A'lâ Meşhed-i Mukaddes'' yazılıdır. Not: İlhanlılar devrinde İran'da sikkeler üzerinde görülen Nakan şehrinin adının yerini 1330'lardan itibaren Meşhed almış, şehir daha sonraları Meşhed-i Ali b. Mûsa er-Rızâ, Meşhed-i Rızâ, el-Meşhedü'r-Rezavî, Meşhed-i Tûs, Meşhed-i Mukaddes olarak da anılmıştır.

Details
Lot: 31 » 25-00040

Mühür

R: 35 mm - H: -

Mühürbilim (Sigilografi) tarihi. Üzerinde, ''Ayşe İsmail bin Cibareti'' yazılı, kartvizit ve/veya mektup anteti amaçlı, dikdörtgen formlu bakır levha klişe.

Details
Lot: 32 » 25-00012

Mühür

R: 70 mm - H: -

İslami Teoloji ve Mühürbilim (Sigilografi) tarihi. En üstte üçgen kısımda ''Mâaşallah''; daire formun dış halkasında ''Yâ hafiyyi eltâfü bi-hannâfün, selâmün kavlen min rabbirrâhim'' ve esmâülhüsnadan bazı isimler ''Yâ-hannânü, Yâ-mennânü, Yâ-sultânü, Yâ-subhânü, Yâ-ferdü lem-yezel'' yazılıdır. İç halkada orta kısımda ''Yâ - kâdiye'l-hâcât, Yâ-dâfi; Yâ-şâfî, Yâ-hayyü, Yâ-kayyûm'' yazılıdır.

Details
Lot: 33 » 25-00015

Mühür

R: 82 mm - H: 50 mm

Mühürbilim (Sigilografi) tarihi. Dikdörtgen formlu objenin ön yüzüne İslami desende deve kuşu figürü hakim, üzerinde ''Bismillâhirrahmânirrahîm'' yazılı bakır levha klişe.

Details
Lot: 34 » 25-00030

Mühür

R: 50 mm - H: 20 mm

İslami Teoloji ve Mühürbilim (Sigilografi) tarihi. Üzerinde ''Bismillâhirrahmânirrahîm'' ile başlayan ''Ve mâ-ersenâke illâ rahmeten li'l-â^lemîn (Enbiyâ Suresi, 107)'' ve devamında Arapça peygamberimizin şemâili yazılı, daire formlu bronz mühür.

Details
Lot: 52 » 25-00126

Mühür

R: 15 mm - H: -

Mühürbilim (Sigilografi) tarihi. Üzerinde, ''Numan'' yazılı, çiçek ve bitki motifleri bulunan daire formlu kehribar yüzük mühür taşı. Sapı ve montürü yoktur. Tarih 1108 h. - (1890/1891)

Details
Lot: 53 » 25-00137

Mühür

R: 12 mm - H: 35 mm, R: 17 mm - H: - , R: 15 mm - H: -

İslami Teoloji ve Mühürbilim (Sigilografi) tarihi. Üç adet elips formlu, ikisi bal rengi akik yüzük mühür taşı montürsüz mühürlerin ilkinde ''El-hükmü külli şey'in''; ikinci mühürde ''Mâşâallah'' yazılıdır. Bronz dönerli üç yüzlü üçüncü mührün bir yüzüne, ''Şâfi''; diğer yüzüne, ''Murad'' yazıları hakkedilmiştir.

Details
Lot: 54 » 25-00295

Mühür

R: 10 mm - H: 10 mm

Mühürbilim (Sigilografi) tarihi. Üzerinde; ''Abdullah Abdürreşad'' yazılı, kare formlu kehribar yüzük taşı. Montürü yoktur.

Details
Lot: 55 » 25-00299

Mühür

R: 10 mm - H: 20 mm

Mühürbilim (Sigilografi) tarihi. Üzerinde; ''Perviz bin Mehmed Rüstem'' yazılı, kehribar montürsüz yüzük taşı.

Details
Lot: 56 » 25-00222

Mühür

R: 15 mm - H: 20 mm

Hat Sanatı ve Mühürbilim (Sigilografi) tarihi. Üzerinde, ''Abduhu Selim Bey'' yazılı, kan taşına kazıma, gümüş montürlü, çok nadir Osmanlı hattat mührü.

Details
Lot: 57 » 25-00298

Mühür

R: - - H: 25 mm

Teoloji ve Mühürbilim (Sigilografi) tarihi. Üzerinde; ''Abduhu Taceddin Cafer bin el-Hüseynî'' ve ''li-zâlike'l-hüsnü fîmâ nefî, radîtü bîmâ fîhi emrillâh el-hüsnu lillâhi te'âlâ fîmâ kazâ'' yazılı, kehribar tılsım yüzük taşı.

Details
Lot: 58 » 25-00291

Mühür

R: 15 mm - H: 15 mm

Mühürbilim (Sigilografi) tarihi. Sekizgen formlu kehribar yüzük taşı üzerinde; ''Tevekkelî alâ hâlikî (Yaradana tevekkül ettim) abduhu Musa'' yazılı montürsüz obje.

Details
Lot: 59 » 25-00297

Mühür

R: - - H: 10 mm

Mühürbilim (Sigilografi) tarihi. Üzerinde; ''Sâhibuhu Şeyh Tahir bin Sultân Hâket Hayrebâd'' yazılı, montürsüz kehribar yüzük taşı.

Details
Lot: 60 » 25-0001

Mühür

R: 45 mm - H: 72 mm

Mühürbilim (Sigilografi) tarihi. Üzerinde Osmanlıca ''Şâh-ı âlem pâdişâh-ı Garfürûti, Mıster Randlof Baron Senra İyâdüddevle Bahadır'' yazılı, akik üzerine kazıma işçilikli ve gümüş muhafazasında daire formlu mühür. Tarih 1128 h. - (1715/1716)

Details
Lot: 61 » 25-0005

Mühür

R: 30 mm - H: 55 mm

İslami Teoloji ve Mühürbilim (Sigilografi) tarihi. Daire formun orta kısmında 4 kez Ali; köşelerde ise 4 kez Hasan Muhammed yazılı, mührün sapıyla birleşim kısmı boğumlu ince işçilikle bitkisel motifli gümüş mühür.

Details
Lot: 62 » 25-0009

Beş Adet Düğme

R: 28 mm - H: -, 5 Adet

Mühürbilim (Sigilografi) tarihi. Orta kısmında ayyıldız görseli ve çevresinde çeşitli semboller bulunan beşli daire formlu armalı mühür.

Details
Lot: 63 » 25-00100

Mühür

R: 15 mm - H: 22 mm

Mühürbilim (Sigilografi) tarihi. Üzerinde, ''Hatice Refet'' yazılı, daire formlu bronz şahıs mührü. Tarih 1328 h. (1910/1912)

Details
Lot: 64 » 25-00209

Mühür

R: 40 mm - H: -

Mühürbilim (Sigilografi) tarihi. Sekiz köşeli, üzeri çok zarif çiçek ve yaprak motifli süslemeli pirinç levha.

Details
Lot: 65 » 25-00226

Mühür

R: 15 mm - H: 20 mm

Mühürbilim (Sigilografi) tarihi. Üzerinde Osmanlıca, ''Muhammed Ali ibn Davud Mahuri'' yazılı, kare formlu bronz osmanlı şahıs mührü. Tarih 1325 h. - (1907/1908)

Details
Lot: 66 » 25-00264

Mühür

R: 20 mm - H: 30 mm

Osmanlı, Azınlık ve Mühürbilim (Sigilografi) tarihi. Üzerinde; ''Kocabış Nami der-Mahalle-i Veled-i Kazzaz'' yazılı, ''Ali'' hakkak ketebeli, daire formlu bronz mühür. Not: Kazzaz, ipekçi, ipek yapan veya satan kimselerdir. Osmanlı Devleti'nde bir yerleşim merkezindeki Hristiyan halkın önde gelen kişilerine ''Kocabaşı'' denirdi. ''Kocabaşı'' terimi Osmanlı mühürlerinde çok nadir görülen bir terimdir.

Details
Lot: 67 » 25-00096

Mühür

R: 15 mm - H: 25 mm

Mühürbilim (Sigilografi) tarihi. Üzerinde, ''Yusuf bin Mehmed'' yazılı, daire formlu bronz Osmanlı şahıs mührü. Tarih 1339 h. - (1920/1921)

Details
Lot: 68 » 25-00090

Mühür

R: 15 mm - H: 26 mm

Mühürbilim (Sigilografi) tarihi. Üzerine, ''Kezban'' ismi hakkedilmiş, daire formlu bronz Osmanlı şahıs mührü. Tarih 1333 h. - (1914/1915)

Details
previous
Go to Page: / 3
next