• Cancel
    Filter
Filter

İSKENDER TARGAÇ KOLEKSİYONU II MÜZAYEDESİ

İSKENDER TARGAÇ KOLEKSİYONU II Müzayedemize Hoş Geldiniz. Keyifli Eser İncelemeleri Dileriz. Müzayedemiz 21.05.2021 Tarihinde Başlamış olup 30.05.2021 Pazar Saat 15:58'e kadar Pey Alımına devam etmektedir. 30.05.2021 Pazar Saat 16:00 da ise Canlı Müzayedemiz başlayacaktır. Pey vermek için üye olmanız ve tc, adres bilgilerinizi eksiksiz doldurmanız gerekmektedir, aksi taktirde sistem pey vermenize izin vermemektedir. Saygılarımızla... Eker Gallery İnstagram: @ekergallery

Lot: 1 » K1

Obje

R = 46 mm. h = 48 mm.

İslami Teoloji ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Üzerinde Osmanlıca, en ortada, ‘’Ya Hazreti İlyas; onun çevresinde, Yemliha, Mekselina, Mislina, Debernuş, Kefeştatayyuş, Kıtmir, Mernuş ve Şazenuş; dış çevrede ise, Mim, ye, ha re, lam, lam, mim, ayın, re, lam, he, lam, lam, mim, sin, lam (Hurûf-ıMukataa) yazılı, çok nadir Ashâb-ı Kehf) Yedi Uyurlar) tılsım mührü. Not: Kur'ân'da Ashâb-ı Kehf’in (Mağara Yârânı’nın) kıssası Kehf Sûresi’nde anlatılmakta, onların isimleri ve ne zaman yaşadıkları hakkındaki rivâyetler ise tefsirlerde geçmektedir.

Details
Lot: 2 » K2

Obje

L = 27 X 51 mm., h = 54 mm.

Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Üzerinde 929 ayar gümüş damgası ve imalatçı mührü vurulmuş, boş mühür.

Details
Lot: 3 » K3

Obje

L = 25 X 32 mm., h = 30 mm.

İran Ticaret ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Üzerinde; Arap ve Latin harfleri ile ‘’H. S. Nasrollahe, Kachanie, 1334 (1918), Kermanchahan, 113 - (H. S. Nasrullah, Kaşane 1334 (1918), Kirmanşah, 113’’ yazılı, bronz İran mührü.

Details
Lot: 4 » K4

Obje

R = 24 mm., h = 22 mm.

Ermeni, Azınlık ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Üzerinde; Osmanlıca ‘’Tamatos el-Münziran-ı Toma, Cemaziye’l-ahir 1339 (1923) – (Toma’nın katibi / evrak denetçisi Tamatos?)’’ yazılı, hakkak ketebeli gümüş mühür. Not. Evrak-ı Münziran – Gözden geçirilen, denetlenen evraklar. Cemaziye’l Ahir – Hicri 6.ncı ay. Haziran.

Details
Lot: 5 » K5

Efemera

Hakkaklık ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Hakkak Osman Said’e ait fatura ve Mühürcü Nisim Pardo’nun işyeri tanıtım kartı. Not: Hakkaklar, mühürcüler ve çinkografhaneler konusundaki evraklar; nadir olmaları nedeniyle ve verdikleri bilgiler açısından, çok zaman sıradan mühürlerden daha değerli kabul edilmektedir.

Details
Lot: 6 » K6

Obje

R = 17 mm., h = 27 mm.

Osmanlı Denizcilik ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Üzerinde; Osmanlıca ‘’Mehmed İhsan, 1338 (1922)’’ yazılı, ‘’Hüsnü’’ ketebeli Osmanlı mühür. Not: Mühür sahibi, Kadıköy’lü Bahriye Yüzbaşısı Mehmet İhsan’dır (d. 1298 - ö. ?).

Details
Lot: 7 » K7

Obje

R = 26 mm., h = 29 mm.

Osmanlı Denizcilik ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Üzerinde; Osmanlıca, ‘’Sürmene Kemerli Vapuru, İstanbul Merkez Acentası 1346 (1930)’’ yazılı, bronz mühür.

Details
Lot: 8 » K8

Obje

R = 17 mm. h = 37 mm.

Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Bir yüzünde Osmanlıca; ‘’Osman İbrahim (1)327 (1911/1912)’’ yazan ve ‘’tabanca’’ görseli olan, diğer yüzünde‘’Osman (1)327 (1911/1912)’’ yazan, dönerli iki yüzlü ve gümüş montürlü Osmanlı mühür. Not: Mezar taşında ‘’tabanca’’ görseli olan ve ‘’Furdu, furdu, furuldi’’ yazan, Karadenizli vatandaş mezar taşları sık görülmekle birlikte, üzerinde ‘’tabanca’’ görseli hakk edilmiş mühür çok nadirdir.

Details
Lot: 9 » K9

Obje

L = 15 X 20 mm. h = 15 mm.

Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Üzerinde, Osmanlı Tuğra formunda ‘’……zade Hasan, 1345 (1929)’’ yazan mühür.

Details
Lot: 10 » K10

Obje

L = 22 X 33 mm., h = 31 mm.

Yalova, Eğitim ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Üzerinde, ‘’Ayyıldız görseli’’ ve Osmanlıca ‘’Yalova Orta Mektebi Spor Ocağı, 1 Teşrinisani (Kasım) 1927’’ yazan bronz mühür. Not: Harf Devrimi, 1 Kasım 1928 tarihinde gerçekleştirildiği için, bundan önceki tarihlerde hakk edilen mühürlerde Arap harfleri kullanılmıştır.

Details
Lot: 11 » K11

Obje

R = 34 mm., h = 31 mm.

Yalova, Eğitim ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Üzerinde ‘’Ayyıldız görseli ve T.C. 1923, Yaluva Kadıköy İlkmektep Başmuallimliği’’ yazan, bronz montürlü mühür. Not: Kadıköy, Yalova ilinin merkez ilçesine bağlı olup, 1879 yılında başlayan Osmanlı-Rus savaşından sonra, Batum yöresinden gelen Laz ve Gürcü göçleriyle Paşaköy ve Kurtköy’e yerleşen göçmenlerin oluşturduğu bu belde, kurulduğundan beri aynı adla anılmaktadır.

Details
Lot: 12 » K12

Obje

L = 10 X 17 mm. h = 17 mm.

Masonluk, İran ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Üzerinde, Arap harfleri ile imza formunda ve Latin harfleri ile ‘’Bradran’’ yazan Masonik İran mührü. Not: Bradran, İngilizce ‘’Brethren – Kardeşler’’ anlamında kullanılmıştır.

Details
Lot: 13 » K13

Obje

R = 27 mm., h = 32 mm.

Manisa, Alaşehir ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Üzerinde; Osmanlıca ‘’Alaşehir Kazası, Alhan? Kariyesi Muhtar-ı Evveli, 1346 (1927)’’ yazılmış bronz mühür. Not: Alaşehir, Manisa’nın ilçesidir.

Details
Lot: 14 » K14

Efemera

Fotoğraf-Kartpostal. Masonluk, Bursa, Askeri Tarih ve Mühürbilim  (sigilografi) tarihi. Önyüzünde; Osmanlıca elyazısı ile ‘’Leffen bir zata mahsustur. Mekteb Müdürü Beyle aynı Locaya müdavidir’’; arka yüzündeki, üzeri imzalı mühürde’de ‘’Brusa İdadiy-i ve Rüşdiy-i Askerisi Mekteb-i Müdüriyeti’’ yazan Masonik tanıtım kartı. Osmanlıca açıklamalı Okulun fotoğrafı olan M.J.C. 94 renkli karpostal ve 17.4.1934 tarihli birinin arkasında görevli subayların da adları bulunan 6 X 9 cm. iki grup fotoğrafı. 4’lü lot. Not: Bursa Askeri İdadisi, Bursa Askeri Rüştiyesi (Bursa Rüşdiye-i Askeriyesi) adıyla Bursa’nın 5 Temmuz 1920’de Yunanlılar tarafından işgaline kadar varlığını sürdürdü. 10/11 Eylül 1922’de Bursa’nın kurtuluşundan sonra, okul 28 Kasım 1922’de İptidai (ilkokul) ile birlikte Bursa Askeri Lisesi olarak yeniden açıldı ise de, 1926 yılında "Bursa 2 Lisesi" adı altında Milli Eğitim Bakanlığı’na bırakıldı, ancak aynı sene yeniden Millî Savunma Bakanlığı'nın yönetimine girdi ve "Bursa Askerî Lisesi" adını aldı. (Bak. Işıklar Askeri Lisesi).

Details
Lot: 15 » K15

Obje

L = 20 X 32 mm.

Bursa, Askeri Tarih ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Üzerinde; ‘’Binbaşı Hikmet, Hüdavendigar (Bursa) Jandarma Alayı Komutanı’’ yazılı, kartvizit ve/veya mektup anteti amaçlı, bakır levha klişe.

Details
Lot: 16 » K16

Obje

L = 23 X 35 mm.

Bursa, Hukuk Tarihi ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi.Üzerinde; ‘’Mahami (Avukat) İsmail Hakkı’’ yazılı, kartvizit ve/veya mektup anteti amaçlı, bakır levha klişe. Not: Bursa Barosu’nun çekirdeği; kaldırılan 1292 tarihli dava vekilleri nizamnamesine dayanarak (Hüdavendigar Vilayeti Dava Vekilleri Cemiyeti) adıyla ilk kez oluşturulduktan sonra; 3 Nisan 1340 tarihli ve 460 numaralı (Mahamat - Avukatlık) kanunu uyarınca yeniden kurulmuş, kurucu heyette Baro İnzibat Meclisi 1 inci Reis’liğine Kemal Ziya Bey, Umumi Katip’liğe ise İsmail Hakkı Bey getirilerek, kurulan Bursa Barosu Genel Kurulu’nun hazırladığı nizamname, adliye celilesinin 21.10.1341 tarihli ve 382-6103 numaralı yazısı ile onaylanarak yürürlüğe sokulmuştur.

Details
Lot: 17 » K17

Efemera

Bursa, Bayındırlık ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Üzerinde; ‘’Hüdavendigar (Bursa) Vilayeti Nafıa Komisyonu, 1307 (1891/1892)’’ yazan mühürle mühürlenmiş, ‘’20 kuruşluk, 4 günlük yol çalışması mükellefiyetine katılmak istemeyenlere’’ tahakkuk ettirilen vergi makbuzu. Haliyle.

Details
Lot: 18 » K18

Obje

R = 38 mm., h = 30 mm.

Bursa ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Üzerinde, Osmanlıca, ‘’Meclis-i İhtiyar-ı Karye-i Kite Kadi, Nahiyye-i Nilüfer, 1328 (1912/1913)’’ yazılı, Osmanlı bronz mühür. Not: Bursa 1987 yılında büyükşehir statüsüne girince; Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım olmak üzere üç merkez ilçeye ayrılmış olup, Nilüfer ilçesi Bursa'nın bu 3 merkez ilçesinden biridir.

Details
Lot: 19 » K19

Obje

L = 24 x 45 mm., h = 85 mm.

Rum, azınlık ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Üzerinde; Rumca ‘’Δ. Γ. ΔΕΣΠΟΙΝΑΚΗΣ – (D. G. DESPOINAKIS),??? Constantinopolis, ???’’ yazılı, ağaç saplı Osmanlı dönemi bronz mühür. Haliyle

Details
Lot: 20 » K20

Obje

L = 20 X 37 mm., h = 27 mm.

Hindistan, Teoloji ve Mühürbilim (Sigilografi) tarihi. Tika Jali, Hindistan antik dini alın sembolü mührü???, Tilak mührü (1850–1900). Not: Tika Jali; antik, nadir Güney Hindistan alın boyası kalıp mührü.Tilak; Hindu erkekler ve kadınlar tarafından alınlarına dini bir sembol olarak sürülen belirgin bir renkli toz veya macun boyası.

Details
Lot: 21 » K21

Obje

R = 31 mm., h = 45 mm.

Hindistan, Teoloji ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Üzerinde, Hindu dilinde ‘’Shri Vitthal Dyanadev Tukaram’’ yazılı, nadir bronz Hint mührü. Not: Shri Vitthal, Hindu dilinde önemli bir Tanrıyı (Vishnu) tanımlamaktadır.

Details
Lot: 22 » K22

Efemera

Ege adalarındaki Osmanlı Hükümranlığı ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Osmanlıca antetinde, ‘’Karyot (Ahikerya-İkarya adası) Kaymakamlığı’’ yazılı ve ‘’Karyot Kaim Makamı (Kaymakamı) Leon’’ mühürlü, 1316 (1900//1901) tarihli, ‘’Hindistan’daki Kast? Zadeganı için teşkil olunan komisyon’’ konulu çok nadir belge. Not: İkarya, Kerye, Ahikerya veya Karyot, Ege Denizi’nde yer alan Sisam adasının batısında bulunan bir adadır. Adaya mitolojik İkarus’un ismi verilmiş olup, ‘’Gençlik Adası veya İnsanların Ölmeyi Unuttuğu Ada’’ olarak ünlüdür. Hint kast sistemi ise, Hindu dinine inananların toplumsal olarak örgütlenmesi amacıyla yaratılmış bir sosyal merdiven sistemidir. Her Hindu bir ‘’kast’’ içine doğar. Kast, toplumda özel bir konumu olan ve bu konumu nedeniyle öteki gruplardan ayrılan bir insan topluluğudur. Çocuklar anne ve babalarının kastına bağlıdır ve inanmış bir Hindu, yaşamını kastının kurallarına kesin bir bağlılıkla sürdürür. Zadegan’ın anlamı ise, ‘’toplumun soylu kesimi, aristokrasi’’dir.

Details
Lot: 23 » K23

Efemera

Osmanlı Filateli ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Yunanistan sınırları içindeki eski Osmanlı yerleşimlerinin çok nadir Osmanlıca posta damgalarını içeren 8 sayfa doküman. Zamanında, Vlastos Kataloğu’nun ‘’Turkish Postmarks of Greek Interests – Yunanistan İlintili Türkiye Posta Damgaları’’ bölümünden çoğaltma.

Details
Lot: 24 » K24

Obje

L = 10 X 12 mm.; h = 36 mm.

Çin ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Necef Çin mührü. L = 20 X 20 mm.,  Jian Min (鑑鑑) Halkın (insanların) denetimi’’ yazılı çok nadir necef mühür. Orijinal bağa(kaplumbağa kabuğu) kutusunda.

Details
Lot: 25 » K25

Efemera

Hakkaklık ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. 22.1.1929 tarihli, Suhulet Çinkografhanesi’nin gravür antetli faturası. O dönemde yapılan mühür ve/veya klişelerin fiyatlarını göstermesi bakımından önemli bir sigilografi belgesidir.

Details
Lot: 26 » K26

Obje

L = 35 X 55 mm.; h = 33 mm. L = 22 X 37 mm.; h = 53 mm.

Yazmacılık ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Kastamonu’lu bir yazma ustası tarafından yapılmış, kalıp tekniği ile gerçekleştirilecek bir yazmanın çiçek betimlemeli ağaç baskı kalıpları. Not: Yazmacılık, ağaç kalıplarla basılarak ya da elle çizilerek uygulanan bir kumaş desenleme tekniğidir ve geleneksel Anadolu el sanatları içinde önemli bir yere sahiptir.

Details
Lot: 27 » K27

Obje

R = 25 mm., h = 144 mm.

Yazmacılık ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Bir Kastamonu’lu yazma ustası tarafından yapılmış, baskı tekniği ile gerçekleştirilecek bir yazmanın; çiçek betimlemeli, dönerli silindir formunda ağaç saplı, çok nadir baskı kalıbı. Silindir

Details
Lot: 28 » K28

Obje

L = 24 X 30 mm., h = 120 mm.

Brüksel (Belçika) ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Üzerinde,‘’R. Metdepenningen, 1 Jan.(uary) 1940, Bruxelles’’ yazan, tarih numeratörlü ve ağaç saplı krom mühür.

Details
Lot: 29 » K29

Obje

R = 17 mm., h = 95 mm.

Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Üzerinde, ‘’C. S. Z.’’ İnisiyalleri yazan, nadir sap formlu bronz mühür.

Details
Lot: 30 » K30

Obje

L =11 X 60 mm., h = 44 mm.

Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Üzerinde, ‘’Jones Tamirat Fabrikası, Sahibi Cyril R. Jones, Jones’ Engineering Works’’ yazan, ağaç saplı bronz mühür.

Not: Cyril Rice Jones (1908 – 2008). Jones Engineering, bir mühendislik ve müteahhitlik şirketi olup; İrlanda, İngiltere, Kuzey Avrupa, Türkiye ile Suudi Arabistan dahil Orta Doğu ve Güney Afrika’da, yaklaşık 2500 çalışanıyla birbuçuk asırdır hizmetler yelpazesi sunmaktadır. Ref.:https://joneseng.com/. Mühür bu kuruluşun Türkiye departmanınındır.

Details
Lot: 31 » K31

Efemera

Tıp Tarihi. ‘’Bulletin Mensuel du Croissant-Rouge Turc. Constantinople, 15 Mars 1925 – Türk Kızılayı Aylık Bülteni, İstanbul, 15 Mart 1925’’. Tıbbi reklamlı 31 sayfa, haberlerinde Türk Kızılayı Genel Başkanı Abdurrahman Şeref Bey’le, Kızılay Antakya Şube Reisi Müftüzade Hacı Sakıp Efendi’nin vefat haberlerini de içeriyor.

Not: Hilâliahmer Cemiyeti’nin ve 27 Kasım 1909’daki kurulan Târîh-i Osmânî Encümeni’nin başkanlığını yapmış olan Abdurrahman Şeref Bey, 1907 ve 1909’da iki defa Maarif Nâzırı ve Osmanlı Devleti’nin son resmî devlet tarihçisi (vakanüvisi) olup, 1918’de Evkaf Nâzırlığı yaparak, Cumhuriyet’in ilânından sonra İstanbul’dan ikinci devre milletvekili seçilmiş ve 18 Şubat 1925’te Ankara’da ölmüştür.

Details
Lot: 32 » K32

Obje

R = 39 mm. h = 40 mm.

Kızılay, Tıp ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Üzerinde, Ayyıldız görseli ve ‘’Kızılay Türk Hekimleri Dayanışma Vakfı Dispanseri Baştabipliği’’ yazılı mühür. Haliyle.

Details
Lot: 33 » K33

Efemera

Osmanlı Teoloji ve Askeri tarihi. Balkan Harbi döneminde, Mekke Zemzem-i Şerif Sakası eliyle, Süleymaniye Külliyesi Hafız-ı Kütübü’ne gönderilmiş, 1328 (1912/1913) tarihli ‘’Ayasofya, Beyazıd, Şehzade, Sultan Ahmed camilerinde kışlalar kurulduğunu, Bulgar keferesinin Çatalca’ya geldiğini’’ açıklayan tarihi belge niteliğinde mektup.

Details
Lot: 34 » K34

Obje

R = 17 mm., h = 28 mm.

Osmanlı Hukuk ve İslam Tarihi ile Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Üzerinde Osmanlıca ‘’Ömer Lütfi bin Hacı Muhammed, 1335 (1919)’’ yazan mühür. R = 17 mm., h = 28 mm. ve Medine-i Münevvere’deki Arif Hikmet Bey Kütüphanesi Hafız-ı Kütübü Ömer Lütfi Efendi’nin Medine’den yazmış olduğu zarfları ile birlikte 1902 (H. 1320); 1911 (H. 1329); 1924 (H. 1342 / 1343) (2 adet) tarihli dört mektup.

Details
Lot: 35 » K35

Obje

R = 31 mm.. h = 80 mm.

Osmanlı Demiryolları, Askeri ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Üzerinde; Osmanlıca ‘’Onyedinci Şimendüfer Bölüğü Kumandanlığı’’ yazılı, ağaç saplı Osmanlı çok nadir bronz mühür.

Not: 17.nci Şimendüfer Bölüğü’nün bağlı olduğu organizasyonun kurumsal adı “Demiryol Alayı-Muhabere ve Muvasala Müfettişliği Umumiliği Şimendüfer Kıtası” olan “Ayastefanos Şimendüfer Alayı”dır. Osmanlı ordusunda ‘’Şümendüfer’’ sınıfı; zabitan için piyade, levazım vs gibi ayrı bir sınıf olup, bu alayın taburlarına bağlı olarak da 20 şümendüfer bölüğü vardı.

Details
Lot: 36 » K36

Obje

R = 35 mm. h = 57 mm.

Demiryolları, Afyonkarahisar, Dinar ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Üzerinde, ‘’T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi, 7.2.1966, Yeşilhüyük İstasyonu’’ yazılı, tarih numeratörlü çok nadir bronz mühür. Okunan tarihte sabit kalmış. Haliyle.

Not: Yeşilhüyük, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı bir köydür.

Details
Lot: 37 » K37

Obje

R = 27 mm., h = 30 mm.

Osmanlı Demiryolları ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Üzerinde Osmanlıca, ‘’Orman ve Maadin Nezareti, Demiryolu İdaresi, Heyet-i Fenniye Müdüriyeti’’ yazılı, Osmanlı bronz mühür.

Details
Lot: 38 » K38

Obje

R = 30 mm., h = 63 mm.

Hong Kong Feribot ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Üzerinde ‘’Taveler’s Star, the ‘’Star’’ Ferry Company Limited’’ yazısı ve şirketin logosunun olduğu mühür.

Not: Star Ferry, Hong Kong Adası ve Kowloon arasında bir yolcu feribot servisi operatörü ve Hong Kong'da turistik bir cazibe merkezidir. Servis, 1888 yılında Kowloon Feribot Şirketi olarak kurulan ve bugünkü adını 1898'de kabul eden Star Ferry Company tarafından işletilmektedir. On iki feribot filosu ile şirket, yılda 26 milyon yolcu taşımaktadır. Ref.:https://en.wikipedia.org/wiki/Star_Ferry.

Details
Lot: 39 » K39

Efemera

Kütahya, Matbaacılık ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Kütahya Sancağı Mutasarrıflığı’nın, mühründe ‘’Dârüttıbâati'l-Âmire,1316 (1900/1901)’’ yazılı ayyıldızlı kartı.

Not: Matbaanın adı ilk defa Dârüttıbâati'l-Ma'mûre şeklinde geçer. Halk arasında ve bazı resmî kayıtlarda burası "Basmahâne", "Tab'hâne" ve "Kârhâne-i Basma" adlarıyla da anılmıştır. Daha sonraları ise bu isim Dârüttıbâati'l-Âmire, Tabhâne-i Hümâyun, Tabhâne-i Âmire, Dârüttıbâati's-Sultâniyye, Matbaa-i Âmire, Millî Matbaa, Devlet Matbaası gibi değişik biçimlerde kullanılmıştır.

 

Details
Lot: 40 » K40

Obje

R = 35 mm., h = 42 mm.

Kütahya ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Üzerinde, ‘’T.C. Ayyıldız, 1923 ve Tavşanlı İlçesi, Derbent Köyü Muhtarlığı’’ yazan bronz saplı mühür.

Details
Lot: 41 » K41

Obje

R = 34 mm., h = 40 mm.

Kütahya ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Üzerinde, ‘’T.C. Ayyıldız, 1923 ve Tavşanlı İlçesi, Hamitabat Köyü Muhtarlığı’’ yazan bronz saplı mühür.

Not: Hamitabat mahallesi; Kütahya ili Tavşanlı ilçesinin, Tunçbilek beldesine bağlıdır.

Details
Lot: 42 » K42

Obje

R = 35 mm. h = 48 mm.

Kütahya, Simav ve Mühürbilim (sigilografi) Tarihi. Üzerinde, Ayyıldız görseli ve Osmanlıca ‘’Simav İğdiş Köyü İhtiyar Meclisi’’ yazan, ağaç saplı bronz mühür.

Not: Avarız Defterlerine göre, XVII. yüzyılda Simav'ın idarî yapısında Kariye-i İğdiş, Çengi nahiyesine bağlı görülmektedir.

Details
Lot: 43 » K43

Efemera

Kütahya, İslami Teoloji ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Üzerinde, önyüzünde; ‘’Tuğra ve Evkaf’ı Müstesna’ya ait Senettir’’, arkasında Kütahya’da kain Germiyanzade İshak Fakih Vakfı’na’’ yazılı ve mühürlü boş belge.

Details
Lot: 44 » K44

Efemera

L = 284 X 520 mm.

Yıldız Sarayı ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Yıldız Sarayı Kütüphanesi’nin; mühürlerde de yer alan Osmanlı devlet armalı, battal boy, boş kütüphane kayıt belgesi.

Details
Lot: 45 » K45

Efemera

Osmanlı Tarihi ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. ‘’Semendire haziresinin ahalisinin tahkik-i ahvaliyle…… ihtiyacatı için, mahsusen mahal-i mezkura azimet ve avdeti esnasında hastalanarak vefat eden Dedeağaç Sancağı Mutasarrıfı Rüşdi Paşa Hazretleri’nin birikmiş alacaklarının ödenmesine’’ ilişkin 9 yetkilinin mührü ile mühürlenmiş 1308 (1892 / 1893) tarihli nadir tarihi belge.

Not: Semendire; Sırbistan’ın başkenti Belgrad’ın doğusunda ve Tuna Nehri kıyısında bulunan bir şehir olup, 1459’da Osmanlı ordularınca feth edilerek Türk egemenliğine katılmış, dört buçuk asır sonra 1914’te Avusturya-Macaristan egemenliğine geçmiştir. Dedeağaç idare amiri iken vefat eden, Rumeli Beylerbeyi rütbeli Trabzon’lu Alemdârzâde Hüseyin Rüşdî Paşa’nın 26 şubat 1893 tarihli kabri, 1889’da inşa edilen ve bugün Dedeağaç’ta kalan tek cami olan Dedeağaç Camii’nin avlusundaki hazirede bulunmaktadır. Ref.:Özkan Ertuğrul, ‘’Dedeağaç (Alexandropolis) ve Etnoloji Müzesi’’, Meriç Uluslararası Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 1, Yıl: 2019, Sayfa: 81

Details
Lot: 46 » K46

Obje

R = 40 mm., h = 90 mm.

Arnavutluk ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Üzerinde çift başlı kartal görseli ve ‘’Ndihme Per Shqiptare – (Arnavutlar İçin Yardım)’’, ağaç saplı bronz mühür.

Details
Lot: 47 » K47

Obje

L = 26 X 33 mm., h = 100 mm.

Edremit ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Üzerinde Osmanlıca,‘’Otomobil Şöförleri ve İşçileri Cemiyeti, Edremit, 1926’’ yazan, ağaç saplı bronz mühür.

Details
Lot: 48 » K48

Obje

R = 170 mm., h = 145 mm.

Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemlerinde kullanılmış ve masa üzerinde 10 mühür asmak için yapılmış, nadir mühür askı aparatı.

Details
Lot: 49 » K49

Obje

R = 11 mm. h = 26 mm.

İslami Teoloji ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Üzerinde, ‘’Hafız Mustafa, Bende-i Hüda, 1293 (1877/1878)’’ yazılı bronz mühür.

Not: Bende-i Hüda, ‘’Allah’ın (Yaradanın) kulu anlamında kullanılmıştır.

Details
Lot: 50 » K50

Obje

İslami Teoloji ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Biri taş (10 X 10 X 17 mm.), birinin üzerinde, Osmanlıca ‘’…… hakkıyyü’l eltaf (lütufları hakkedenler)’’ yazılı (R = 21 mm.), 4 adet hayli eski montürsüz mühür.

Details
previous
Go to Page: / 4
next