• Cancel
    Filter
Filter

ESNAF-I MÜHRKÜNAN "İSKENDER TARGAÇ KOLEKSİYONU"

ESNÂF-I MÜHRKÜNAN "İSKENDER TARGAÇ KOLEKSİYONU" Müzayedemize Hoş Geldiniz. Keyifli Eser İncelemeleri Dileriz. Müzayedemiz 31.01.2021 Tarihinde Başlamış olup 07.02.2021 Pazar Saat 15:58'e kadar Pey Alımına devam etmektedir. 07.02.2021 Pazar Saat 16:00 da ise Canlı Müzayedemiz başlayacaktır. Pey vermek için üye olmanız ve tc, adres bilgilerinizi eksiksiz doldurmanız gerekmektedir, aksi taktirde sistem pey vermenize izin vermemektedir. Saygılarımızla... Eker Gallery İnstagram: @ekergallery

Lot: 1 » K1

Mühür

R = 40 mm., h = 90 mm.

Tıp, Kızılay, Çanakkale ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Üzerinde; ‘’Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti, Erkekler Ezine Şu’besi’’ yazılı, Osmanlı bronz mühür.

Details
Lot: 2 » K2

Efemera

Tıp, Kızılay ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. İsmail Besim Paşa ıslak imzalı, 25 Ağustos 1921 tarihli, mühründe ‘’Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti, Ankara Heyet-i Murahhasası’’ yazılı belge. Not: Kızılay’ın Ankara (Anadolu) temsilciliği, Ekim 1920'de İsmâil Besim Paşa, Adnan Bey, Ömer Lutfi Bey ve Esad Paşa'dan oluşan teşkil edilmişti.

Details
Lot: 3 » K3

Efemera

Tıp, Kızılay ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. 11Teşrinisani 1921 tarihli, mühründe ‘’Türkiye Cumhuriyeti Hilal-i Ahmer Cemiyeti, Satış Komisyonu’’ yazılı, ‘’Hilal-i Ahmer’’ adlı teknenin satışı konusundaki Osmanlıca belge.

Details
Lot: 4 » K4

Mühür

Osmanlı siyasi ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Düyun-u Umumiye kurşun mühürleri. 5’li lot. ‘’ Düyun-u Umumiye ???.; Düyun-u Umumiye Vezirköprü; Düyun-u Umumiye Foça; Düyun-u Umumiye Ma‘mûretü'l-Azîz (Harput); Düyun-u Umumiye Adana. Not: Düyun-u Umumiye (Düyun-u Umumiye-i Osmaniye Varidat-ı Muhassasa İdaresi), 1881-1939 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun iç ve dış borçlarını denetleyen kurum olup, Sultan II. Abdülhamit döneminde kurulmuştur. Sözcük, "Genel Borçlar" anlamına gelir. Harput vilayeti ise, Sultan Abdülaziz’e atfen ‘’Aziz’in mamur ettiği yer’’ anlamında Ma‘mûretü'l-Azîz adıyla Teşkil-i Vilayet Nizamnamesi uyarınca 1879 yılına kadar Diyarbekir Vilayeti'ne bağlı bir sancak olup, 1879 yılında ayrılmış, bir süre sonra da Elazığ adını almıştır.

Details
Lot: 5 » K5

Mühür

R = 33 mm., h = 50 mm

Şanlıurfa ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Üzerinde; ‘’Urfa Uyuzpınar Köyü İhtiyar Heyeti’’ yazılı. Osmanlı mühür.

Details
Lot: 6 » K6

Mühür

Osmanlı Eğitim, Hukuk ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Üzerinde; ‘’Osmanlı Darulfünun Edebiyat ve Hukuk Şubesinden Mezun, İsmail Münir’’ yazılı Osmanlı mektup anteti klişesi.

Details
Lot: 7 » K7

Mühür

L = 27 X 40 mm., h = 60 mm.

İran Ticaret ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Üzerinde; ‘’Hacı Ali Mamarbehbanani, Pesaran, 1345 (1927) Ramhürmüz’’ yazılı, bronz İran mührü.

Details
Lot: 8 » K8

Mühür

R = 27.mm., h = 28 mm.

İstanbul ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Üzerinde ‘’Makri Köyü 200 Kazası (Bugünkü Bakırköy) Mahmud Beg Karyesi Muhtar-ı Sanisi, 1340 (1924)’’ yazılı, Osmanlı bronz mühür.

Details
Lot: 9 » K9

Mühür

R = 40 mm. Çil.

Ortaçağ, Masonluk, Haçlılar, Kudüs ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Tamplier Şövalyelerinin madalyon formunda mühür reprodüksiyonu. Gümüş ve arka yüzünde atlı şövalye görseli ve Latince ‘’Sigillum Militum Xpisti - İsa’nın Askerlerinin Mührü’’ yazısı var.Not: Tapınak (Tamplier) Tarikatı; 1119 civarında Kudüs’te Hristiyan hacıları korumak için kuruldu ve Katolik Kilisesi tarafından 1129 yılında tanınarak, resmî şekilde iki yüzyıl boyunca faaliyette bulundu.

Details
Lot: 10 » K10

Mühür

R = 30 mm., h = 32 mm.

Obje. Teoloji ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Üzerinde; ‘’Düzce Kirazlıkurtlar? Karyesi İmamı (1)334 (1918)’’ yazılı, Osmanlı bronz mühür.

Details
Lot: 11 » K11

Mühür

R = 34 mm., h = 24 mm.

Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Üzerinde; Osmanlıca ‘’Keleş? Karyesi Muhtarı 1341 (1925)’’ yazılı bronz mühür.

Details
Lot: 12 » K12

Mühür

R = 33 mm., h = 40 mm.

Mühürbilim (sigilografi) tarihi. ‘’Mimarlar Odası, 34-2575, 5435 Y. Mimar Abdullah Erençin’’ yazılı mühür.

Details
Lot: 13 » K13

Mühür

R = 40 mm. Çil.

. A.B.D. ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. A.B.D. Devlet Mührü’nün Madalyon formunda reprodüksiyonu. Bronz ve arka yüzünde A.B.D. Kongre Binası (U.S. Capitol) görseli var. Not: Trump taraftarlarının baskını ile gündeme gelen ve yapımında Masonik sırlar da içerdiği tartışılan, Washington D.C.’deki A.B.D Kongresi’nin çalıştığı bina; orijinal olarak 1792 tarihinde Başkan Thomas Jefferson tarafından açılan yarışma sonucunda mimar William Thorntorn’a tasarlattırılmıştı. Ref.: David Ovason, The Secret Architecture of Our Nation’s Capital: The Masons and the Building of Washington, D.C. 2002.

Details
Lot: 14 » K14

Mühür

Hariciye ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Üzerinde; İngilizce; ‘’Chicago Consulate of Turkey – (Türkiye’nin Şikago Konsolosluğu)’’ yazılı, erken Cumhuriyet Dönemi konsolosluk mührü. Sapı yok. Haliyle.

Details
Lot: 15 » K15

Mühür

R = 51 mm., L = 64 X 64 mm.; h = 53 mm.

ABD İdari/Sosyal ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Damarlı mermer kaideli, üzerinde; İngilizce ‘’The Institute of Internal Auditors. Inc. Corporate Seal, Progress Through Sharing, New York, 1941 – İç Denetçiler Enstitüsü, Paylaşım Yoluyla İlerleme, Kurum Mührü’’ yazılı, mühür formunda kağıt ağırlığı. Not: ‘’The Institute of Internal Auditors (IIA) – (İç Denetçiler Enstitüsü)’’ kurumu, küresel merkezi Florida A.B.D.’de olan ve dünya genelinde 170.000 üyeli bir meslek birliğidir.

Details
Lot: 16 » K16

Mühür Askı Aparatı

R = 90 mm., h = 110 mm.

Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemlerinde kullanılmış ve masa üzerinde mühürleri asmak üzere yapılmış, 6 mühür asmak için kullanılan metal nadir mühür askı aparatı.

Details
Lot: 17 » K17

Mühür

Boş tabla ölçüleri L = 50 X 100 mm. h = 210 mm.

Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Battal boy, yaylı basmalı ıstampa mühür.

Details
Lot: 18 » K18

Mühür

R = 29 mm., h = 32 mm.

Anadolu coğrafyası (Samsun) ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Üzerinde; ‘’Kavağın Germiyan Karyesi Muhtar-ı Evveli’’ yazılı, nadir ay formunda Osmanlı bronz mühür.

Details
Lot: 19 » K19

Mühür

R = 30 mm., h = 33 mm.

Eğitim, Teoloji ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Üzerinde; ‘’Merkez Numune-i Kuran Mekteb-i Alisi Müdüriyeti’’ yazılı Osmanlı Bronz mühür.

Details
Lot: 20 » K20

Mühür

R = 24 mm., h = 30 mm.

Teoloji ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Üzerinde; ‘’Ketu Karyesi, Muhtar İmamı,1326 (1910/1911)’’ yazılı, Osmanlı bronz mühür. Muhtarlık ve imamlık görevlerinin aynı kişide olması az görülen bir uygulama olduğu için nadir bir mühürdür.

Details
Lot: 21 » K21

Mühür

R = 20 mm., h = 55 mm.

Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Üzerinde; ‘’Zeytun Karyesi Muhtarı Abdehu Osman, (1)926’’ yazılı Osmanlı bronz mühür.

Details
Lot: 22 » K22

Mühür

R = 24 mm., h = 30 mm.

Teoloji ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Üzerinde; ‘’Yudumlu Karyesi İmamı (1)308 (1892/1893)’’ yazılı, Osmanlı bronz mühür.

Details
Lot: 23 » K23

Mühür

R = 27 mm., h = 33 mm.

Eğitim ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Üzerinde; ‘’Türkiye Cumhuriyeti Eğrigöz? Kazası Mekteb-i? İbtidai? Muallimliği, 1326 (1908) yazılı Osmanlıca yazılı, bronz mühür.

Details
Lot: 24 » K24

Mühür

L = 20 X 29 mm.

Osmanlı Saray ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Üzerinde; Osmanlıca ‘’Osman Ferid, Sadaret (Sadrazamlık makamı) Katiplerinden’’ yazılı, kartvizit ve/veya mektup anteti amaçlı, pirinç levha klişe.

Details
Lot: 25 » K25

Mühür

L = 26 X 42 mm.

Osmanlı Hariciye Nezareti tarihi ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Kartvizit ve/veya mektup anteti amaçlı, pirinç levha klişe, üzerinde ‘’Mehmed Remzi’’ yazılı. Not: Mehmed Remzi (d. İstanbul 1869 – ö. Johannesburg 1916). Kerç Konsolosluğu, Tiflis ve Batum Başkonsolosluğu yapan Mehmed Remzi Bey; Güney Afrika’da Türk asıllı ilk diplomat olup, Johannesburg’da vefat etmiştir. Onun İngilizlere karşı ayaklanan yerlilerin yanında yer aldığı için İngilizler tarafından şehid edildiği ileri sürülmekteyse de bu konu teyid edilememiştir.

Details
Lot: 26 » K26

Mühür

L = 22 X 33 mm.

Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Kartvizit ve/veya mektup anteti amaçlı, üzerinde ‘’Cafer’’ yazılı pirinç levha klişe.

Details
Lot: 27 » K27

Efemera

İstanbul ve Mühürbilim (sigillografi) tarihi. Hakkı Şinasi Paşa başkanlığındaki Taksim Cumhuriyet Anıtı Yapım Komisyonu’nun, Anıtın yapılması konusunda mimar Pietro Canonica ile yaptığı 3 sayfalık Fransızca sözleşmenin; devlet Mühürlü ve parafeli, ödeme koşulları, garanti ve anlaşmazlık Maddelerini içeren 3.ncü sayfası. Çok nadir tarihi belge. Not: İstanbul, Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı’nın yapımı için 1925'te dönemin İstanbul milletvekili Hakkı Şinasi Paşa'nın başkanlığında oluşturulan bir komisyonca İtalyan heykeltıraş Pietro Canonica ile bağlantı kurulmuş ve anıt ısmarlanmıştır. 2,5 yıl süren anıtın yapımında taş ve bronz kullanılmış, mali kaynak için halktan bağış toplanmıştır. Ağırlığı 84 tonu bulan anıt Roma'dan İstanbul'a gemi ile getirilmiştir. Pietro Canonica'ya yaptırılan anıt, iki genç Türk; Hadi (Bara) Bey ve Sabiha (Bengütaş) Hanım'in yardımlarıyla, 1928'de tamamlanarak 8 Ağustos 1928'de açılmış, kaide ve çevre düzeni mimar Giulio Mongeri tarafından yapılmıştır.

Details
Lot: 28 » K28

Mühür

R = 60 mm. h = 240 mm.

A.B.D, Masonluk ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Mühür tablasında, ortada 5 köşeli yıldız (pentagram) ve çevresinde ‘’Germania, Chapter No.: 72, Constituted June 19, 1892, Rochester N. Y. – (72 Numaralı Germania Locası, 19 Haziran 1892’de New York Rochester’de kuruldu)’’ yazılı, masonik soğuk damga.

Details
Lot: 29 » K29

Mühür

L = 14 x 19 mm.: h = 23 mm.

Azınlık ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Çift lisanla bronz. Ermeni mührü. 1330 (1914/1915).

Details
Lot: 30 » K30

Madalyon

R= 35 mm.

Azınlık, Ermeni? ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. (1)138 (1725/1726) tarihli bronz Ermeni? madalyonu. Önyüzünde çift başlı kartal, haç ve meşale, arka yüzünde ise hanedan armalı mühürlerde yer alan ve tanımlanması gereken asalet arması var. Not: Bir grup Ermeni madalyon ve rozetleri ile birlikte satın alınan bu nadir madalyonun üzerindeki H. (1)138 (1725/1726) tarihi, madayonun yapım sonrası ancak zamanında elle kazınmış olup, araştırma gerektiren nadir bir madalyondur.

Details
Lot: 31 » K31

Efemera

Fransa İdari ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Tarihsel bağlamda, Fransa’nın feodal ve tarihi büyük ailelerinin mühürlerinde yer alan armalardan 40 armayı içeren tablo halinde çizelge.

Details
Lot: 32 » K32

Efemera

Avrupa Hanedanları ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Avrupa Hanedanlık Armaları’nın mühürlerinde yer alan, 2 sayfada 91 adet armanın unsurlarını içeren, tablo formunda çizelge.

Details
Lot: 33 » K33

Efemera

Avrupa Hanedanları ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Almanya, Prusya, Avusturya-Macaristan’la yabancı devletlerin mühürlerinde yer alan, 4 sayfa halinde eyalet / devlet armaları.

Details
Lot: 34 » K34

Mühür

R = 50 mm.

Ortaçağ, Avrupa idari yapısı ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Münih şehrinin; madalyon formunda bronz, mühür reprodüksiyonu. Önyüzünde; ‘’Sigillum Civittatis Monacensis’’ ifadesi, arka yüzünde Almanca ‘’Internationale Winterwanderung, 1974, M.V.V. – Uluslararası Kış Yürüyüşü, 1974’’ yazısı var. Not: Latince ‘’Sigillum Civittatis Monacensis’’ ifadesi, Münih şehrinin bulunabilen en eski mührünü tanımlamaktadır.

Details
Lot: 35 » K35

Mühür

R = 38 mm.

Ortaçağ, Avrupa idari yapısı ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Zürih Kantonu Devlet Anayasası’nın 100. yılı rozeti formunda bronz mühür reprodüksiyonu. Önyüzünde; ‘'Sigillum Diuium Thurigensium’’; arka yüzünde Almanca ‘’100 Jahre Staatsverfassung des Kantons Zurich Bezirk Bülach 1869 – 1969 – (Zürih Kantonu Anayasası’nın 100.ncü Yılı, Bülach Bölgesi, 1869-1969)’’ yazısı var. Not: Zürih adının kökeni; bir Kelt kelimesi Turus'tan gelmektedir. 2.nci yüzyıldaki Roma işgalinde şehir Turicum diye adlandırılmış olup, günümüz Almancasında Züri [Tsüri] diye telaffuz edilir.

Details
Lot: 36 » K36

Efemera

R = 38 mm.

Avrupa idari yapısı ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Zürih Kantonu mührünün orijinal baskısı ile, T. C. Cenevre Konsolosluğu ve Zürih Noterliği mühürlü belge. Orijinal Zürih mührünün baskısındaki ‘'Sigillum Diuium Thurigensium’’ yazısı var.

Details
Lot: 37 » K37

Mühür

R = 41 mm.

Avrupa Ticari ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Üzerinde; ‘’BOR, Orient Teppiche AG – (Doğu Halıları Şirketi), Zurich’’ yazılı. ağaç saplı kurum mührü.

Details
Lot: 38 » K38

Efemera

Türkiye siyasi ve sosyal tarihi ile Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Reşit Saffet (Atabinen) Bey’in Yabancı Basın Gazeteciler Derneği’nin 8 Nisan 1932 tarihli, Dernek mühürlü Şeref Üyesi kartı. Not: Lozan Barış Konferansı Türk Murahhas Heyeti Genel Sekreterliği de yapmış olan Reşit Saffet Atabinen, yaşamına sığdırdığı onca görevin arasında, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu kuruculuğu ve başkanlığı ile tanınmıştır.

Details
Lot: 39 » K39

Kartpostal

Filateli, siyasi tarih ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Lozan çıkış, Kadıköy varış damgalı ve ‘’Lausanne Conference Pour La Paix en Orient – (Doğunun Barışı için Lozan Konferansı)’’ flamlı, Dersaadet Kadiköy, Mirza Çıkmazı’nda Rabia Hanım'a gönderilmiş çok nadir kartpostal. 1923.

Details
Lot: 40 » K40

Efemera

Osmanlı, Mısır siyasi ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Mısır Prensesi Fevziye’nin; Kral himayesinde, Muhammed Ali (el Kebir) (Kavalalı Mehmed Ali Paşa) Sarayı’nda Muhammed Ali (el Kebir) projesine maddi katkı amaçlı düzenlenen organizasyonun Prenses Fevziye mühürlü davetiyesi. Bir köşesinde metinleri etkilemiyen küçük bir kopuk var. Haliyle. Not: Kavalalı Mehmed Ali Paşa (1769 - 1849), Mısır valisi, Kavalalılar Hanedanı'nın kurucusu, Mısır ve Sudan'ın ilk hidivi. Osmanlı Muhammed Ali Paşa, Mısır Valiliği yapmış olup, Sudan seferine komuta etmiş, 1831 – 1841 döneminde Suriye’yi işgal etmiş, 1813’te Mirmiran Paşa ünvanını almıştır. Osmanlı Devleti’ne isyanının başarıya ulaşmasından sonra, 1841 tarihli bir fermanla Mısır'ın idaresinin Mehmed Ali Paşa soyuna verileceği ilân edilmiş, 1828-1848 yılları arasında Kahire’nin en görkemli camii olarak Osmanlı tarzında Muhammed Ali Paşa camiini inşa ettirmiştir.

Details
Lot: 41 » K41

Efemera

Eğitim ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Robert Kolej’in okul mührü betimlemeli, kütüphane Exlibris’i.

Details
Lot: 42 » K42

Mühür

L = 38 X 41 mm.

Teoloji, azınlık ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Cam altı magnet formunda; ‘’Ekümenikon Patriarchon’’ yazılı, Fener Rum Patrikhanesi mührünün reprodüksiyonu.

Details
Lot: 43 » K43

Mühür

L = 97 X 100 mm.

Teoloji, azınlık ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Ekümenikon Patriarchon yazılı, önyüzü Fener Rum Patrikhanesi mührü betimlemeli, original kutusunda, VIP hediyesi olarak, sınırlı sayıda üretilmiş gümüş plaket/madalyon.

Details
Lot: 44 » K44

Efemera

Teoloji, azınlık ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Fener Rum Patrikhanesi mühürlü ve 1881 tarihli belge.

Details
Lot: 45 » K45

Efemera

Azınlık Rum, Teoloji ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. İstanbul Rum Ortodoks Patriği ıslak imzalı, Patrikhane soğuk damgalı ve Patrikhane mührü vinyetli, Patrikhaneye kutsal yağ alımı talebi içeren belge.

Details
Lot: 47 » K47

Mühür

R = 35 mm., h = 20 mm.

Tekke ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Ortası: ‘’Ya kafi, ya şafi’’. Çevresi: Kuran’ın 17. İsra Suresi, 82. Ayeti: ‘’Ve Nunezzilu mine’l-Kurani ma huve şifa'un ve rahmetun l’ilmu'minine vela yezidu’z-zalimine illa hasaran’’ yazılı Osmanlı Tekke mührü. Not: Tekkelerde sağlık duası ve şifa amaçlı kullanılan bu mühür türü üzerindeki “Geceleyin yürütmek” anlamına gelen “İsrâ” ifadesi, Mîrac yolculuğunda, Hz. Peygamber’in bir gece, Mekke’den Kudüs’e götürülmesini ifade eder. Sûrenin diğer bir adı da “Benî İsrâil’’ sûresidir.

Details
Lot: 48 » K48

Mühür

R = 80 mm., h = 30 mm.

Tekke ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. ‘’Esmaü’l Hüsna’’ (Allah’ın 99 ismi) yazılı Osmanlı Tekke mührü. Not: ‘’İsmin’’ çoğulu olan ‘’esmâ’’ ile, “güzel, en güzel” anlamındaki ‘’hüsnâ’’ kelimelerinden oluşan ‘’esmâ-i hüsnâ’’ (el-esmâü’l-hüsnâ) bileşik tanımlamasının, Allah’ın doksan dokuz ismini içerdiği kabul edilir. Çok Nadirdir.

Details
Lot: 49 » K49

Mühür

L = 11 X 15 mm.

Teoloji ve Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Üzerinde; ‘’Lâ İlâhe illâ’llâhu’l- Melikü’l-Hakku’l-mübîn, Muhammed ‘Alî, 1154 (1741/42)’’ yazılı, yüzük taşı formunda, montürsüz bronz şeyh mührü.

Details
Lot: 50 » K50

Mühür

R = 60 mm.; R = 30 mm.

Mühürbilim (sigilografi) tarihi. 2 adet bronz boş mühür.

Details
Lot: 51 » K51

Mühür

Mühürbilim (sigilografi) tarihi. Erken Cumhuriyet dönemi, üzerlerinde; Nerime (19)25; Ayşe (19)26; Musa (19)29; Ahmet Emine (1)932; Nesime (1)934; E. Kavrak yazılı 7 adet bronz şahıs mührü lotu.

Details
previous
Go to Page: / 3
next